INTEGRITETSPOLICY BTMI:S WEBBPLATS

 

1.    INTRODUKTION


Som ägare till webbplatsen (JoinusinBarbados.org) är Barbados Tourism Marketing Inc. (”BTMI”) tvingade att samla in, lagra och hantera dina personuppgifter som vi får del av och som gör att vi kan identifiera dig. 

 

Denna Integritetspolicy är en informativ guide om hur vi samlar in och behandlar dessa personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom innehållet noggrant.

 

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi endast dina personuppgifter i följande fall:

 

●    För att uppfylla avtalet mellan oss och/eller
●    För att följa lagbestämmelser och/eller
●    Endast när du har gett ditt uttryckliga samtycke till ovan nämnda användning och/eller
●    Om det finns ett legitimt intresse av att använda dina personuppgifter 

 

Under alla omständigheter kommer dina rättigheter alltid att vara vår högsta prioritet och vi kommer därför aldrig att använda din personuppgifter för kommersiella ändamål mot din vilja.


2.    VILKA PERSONLIGA DATA SAMLAR VI IN OCH UNDER VILKA OMSTÄNDIGHETER SAMLAS INFORMATIONEN IN?

 

         2.1.    Information som du kommunicerar direkt till oss

 

När du kontaktar oss kan du behöva uppge vissa personuppgifter. Det kan till exempel vara vid prenumeration på vårt nyhetsbrev eller när du registrerar dig för ett We Gatherin’-evenemang.

 

Dessa personuppgifter omfattar särskilt:

 

●    Ditt namn och födelsedatum
●    Din postadress, e-postadress, telefonnummer eller
●    Annan information som du vill ge oss


         2.2.    Information som vi samlar in automatiskt

 

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi in viss information om din Internetanslutning och dina navigationspreferenser. Vi använder olika tekniska metoder för att samla in denna information där den viktigaste metoden är cookies.

 

                  2.2.1.    Information som samlas in via cookies


    
En cookie är en liten textfil som finns på din dator, din surfplatta eller din mobiltelefon och som sparar och följer upp information om dina navigationspreferenser. Vår webbplats, Joinhandsinbarbados.org, använder till exempel cookies för att identifiera dig eller för att sammanställa statistik. Cookieinställningar kan göras i din webbläsare.

 

                           2.2.1.1.    ÄNDRA DINA COOKIEINSTÄLLNINGAR

 

Du kan när som helst ändra och spara dina cookieinställningar i din webbläsare. 

 

Notera att om du inte godkänner insamling och lagring av cookies på vår webbplats, kan det påverka kvaliteten på din surfupplevelse när du befinner dig på vår webbplats och göra att vissa av våra tjänster inte fungerar eftersom de kräver användningen av cookies.

 

Vi tar därför inget ansvar för konsekvenserna av denna minskade funktionalitet på webbplatsen och för våra tjänster om det beror på att du inte accepterar vår användning av cookies.


3.    VARFÖR LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

 

Syftet med denna paragraf är att visa varför vi behöver dina personuppgifter som vi samlar in enligt paragraf 2 ovan.

         
         3.1.    För att hålla dig informerad om projektet

 

●    Regelbunden information om We Gatherin’ 2020
●    Hantering av anmälningar till olika evenemang
●    Meddelanden om eventuella förändringar av We Gatherin’ 2020
●    Underlätta eventuell begäran om personuppgifter enligt paragraf 7 nedan och
●    För att följa gällande lagstiftning när det gäller kunders personuppgifter och våra Allmänna villkor

 

         3.2.    Användning av cookies

 

                  3.2.1.    Optimering av din surfupplevelse på vår webbplats

●    Anpassning av formatet på vår webbplats (språk som används, upplösning för foton, storlek

på text etc.) beroende på vilken enhet som används
●    Implementering av relevanta säkerhetsåtgärder

 

                  3.2.2.    Mätning av antalet besökare på webbplatsen

 

●    Utarbetande av besöksstatistik för att göra kvalitativa analyser som förbättrar webbplatsens innehåll och funktioner
●    Registrering av antal besökare och effektiviteten för våra annonser
●    Kvalitativa analyser av våra besökare när det gäller observerade resultat
●    Kartläggning av viktig information om demografi och beteende och
●    Ökad förståelse för vår kundbas


4.    HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras under en viss period i enlighet med gällande lagstiftning. Följande tabell visar hur lång tid vi kommer att lagra dina personuppgifter. Dessa tidsperioder revideras regelbundet för att säkerställa att gällande lagstiftning följs. 

 

Typ av insamlad information Användning Tid som information lagras
Besökare
Personuppgifter (se 2.1) Övervakning av webbtrafik 2 år från det datum då uppgifterna ursprungligen samlades in eller från den sista kontakten med besökaren, beroende på vad som inträffade sist
Prenumerant
Personuppgifter Hantering av prenumerantdatabas för att skicka meddelanden Under tiden som vi har en avtalsrelation
Data som genereras av cookies
Anonyma uppgifter om din webbläsarhistorik på vår webbplats Optimering av vår webbplats
Sammanställning av statistik om besöken på vår webbplats
Anpassning av marknadsföringsmetoder

 
Helt anonymiserade och lagrade på en fjärrbaserad, säker server. Ingen automatisk radering 

 

5.    VAR LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

 

Dina personuppgifter lagras på en fjärrbaserad, säker server som heter Infomaniak, rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Suisse. Detta företag är registrerat i företagsregistret rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Suisse. 

 

6.    VEM KOMMER ATT HA TILLGÅNG TILL DE PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN?

 

         6.1.    Åtkomst till dina uppgifter av BTMI:s anställda

 

Följande parter har tillgång till dina personuppgifter:

●    Vår administrativa personal och redovisningspersonal
●    Ledningen, IT, marknadsförings- och försäljningspersonal.


         6.2.    Överföring av uppgifter

 

Följande parter har tillgång till dina personuppgifter:

 

                  6.2.1.    Våra underleverantörer

 

Dessa ser till att prenumerationen på vårt nyhetsbrev fungerar genom att:

 

●    Anpassa innehållet på vår webbplats
●    Utföra olika underhållsarbeten på vår webbplats
●    Samla in information om kundnöjdhet
●    Tillhandahålla analytiska lösningar och statistik om användningen av webbplatsen

 

Dessa underleverantörers åtkomst till dina personuppgifter styrs av olika avtal mellan dessa underleverantörer och BTMI, i vilka de har samtyckt till att säkerställa säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter.


                  6.2.2.    Våra affärspartners

 

Vi kommer aldrig att dela, sälja eller utbyta dina uppgifter med tredje part för reklamändamål.

 

Notera dock att om du bestämmer dig för att köpa en produkt som erbjuds av en tredje part på deras webbplats (Joinhandsinbarbados.org), kommer du att omfattas av denna tredje parts integritetspolicy. Dessa webbplatser har vi ingen kontroll över och vi har därför inget ansvar för hur de samlar in och använder dina personuppgifter. 

 

         6.3.    Tvingande villkor, rättsliga och administrativa myndigheter

 

Om vi är juridiskt tvingade att överföra dina uppgifter för att säkerställa BTMI:s rättigheter, tillgångar och säkerhet, förbehåller vi oss rätten att göra detta.

 

7.    HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Som Personuppgiftsansvarig kommer vi att vidta alla åtgärder som vi har till förfogande för att skydda dina personuppgifter mot obehörig användning, förändring eller spridning och förlust (oavsiktligt eller på annat sätt), särskilt genom att:

 

●    Skapa en informationssäkerhetscell
●    Informera alla parter om deras skyldigheter när de hanterar dina uppgifter 
●    Se till att BTMI:s kontor och online-plattformar är säkra
●    Se till att all åtkomst, delning och överföring av uppgifter sker på ett säkert sätt och
●    Ha en selektiv rekryteringsprocess med avseende på dataskydd när vi väljer underleverantörer och samarbetspartners

 

8.    VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

 

         8.1.    Dina rättigheter när det gäller tillgång till dina personuppgifter

 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och du kan begära att de korrigeras, kompletteras eller uppdateras. Du kan också begära att din uppgifter raderas eller inte lagras av oss under förutsättning att denna begäran är motiverad.

 

Du har rätt att begära att alla dina uppgifter som vi har samlat in skickas till dig i ett strukturerat format och du har också rätt att begära att uppgifterna skickas till en annan part.

 

Du kan vidare ange hur du vill att dina uppgifter ska lagras, raderas eller kommuniceras efter din död.

 

Alla förfrågningar måste ske skriftligen och till följande adress: Barbados Tourism Marketing Inc., Avenue Louise 65, Stephanie Square, 1050 Brussels, Belgium, där du anger ditt namn, förnamn och adress.

 

Innan vi svarar på din förfrågan kan vi behöva verifiera din identitet och/eller be om ytterligare information. Vi kommer att försöka ge dig svar inom rimlig tid och under alla omständigheter inom den tidsram som föreskrivs i lagstiftning.

 

         8.2.    Din rätt att säga nej till kommunikation som har ett kommersiellt syfte

 

Vi kommer sannolikt att använda dina personuppgifter för att skicka vårt nyhetsbrev om We Gatherin’ 2020 i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Du kan när som helst meddela att du inte önskar få sådana meddelanden. Du är välkommen att kontakta oss på europe.admin@visitbarbados.org och meddela att du inte längre vill ta emot sådana meddelanden från oss.